money-256319_640מה היא הלוואה?

הלוואה היא מתן אשראי ממלווה ללווה, עם ההבטחה שישיב אותו למלווה בזמן מסוים אחרי מתן ההלוואה.

הלוואות לפי זמנים

Sky Consultant מתמחה בהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מכל סוג:


הלוואה לתקופה ארוכה
: ניתנת כשזמן החזר ההלוואה גדול מחמש שנים. לדוגמה: רכישת נדל”ן או נכסים..

הלוואה לתקופה בינונית: כאשר זמן ההחזר הוא בין שנה לחמש שנים. דוגמה: הלוואה לרכישת סחורה או הלוואה לעסק שיודע שירוויח את הסכום בקרוב ובזמן הקרב.

הלוואה לזמן קצר: כל הלוואה שניתנת לתקופה של עד שנה. הלוואה זו ניתנת בעיקר כאשר זמן מילוי הצורך הפיננסי הוא קצר. דוגמה: קשיים בתזרים הנוכחי ורכישת מלאי. ההלוואה ניתנת בעיקר לצורכי תשלום לנותני שירות וספקים.