להלן מחירון החברה להגשת בקשה להלוואה עבור עסק חדש/עוסק מורשה:

Basic שאלון פיננסי – ערבות מדינה  Финансовая анкета – Государственная гарантия
استبيان مالي – كفالة الدولة
 ₪ 5,500.00
Optimum הגשת בקשת הלוואה – ערבות מדינה  Подача заявки на ссуду – Государственная гарантия
تقديم طلب قرض – كفالة الدولة
 ₪ 1,000.00
Basic Plus תוכנית עסקית לגופים מוסדיים  Бизнес-план для учреждений
خطة اقتصادية للهيئات المؤسساتية
 ₪ 4,450.00
Optimum הגשת בקשה הלוואה  – גופים מוסדיים  Подача заявки на ссуду – учреждения
تقديم طلب قرض – للهيئات المؤسساتية
 ₪ 1,000.00

להלן מחירון החברה להגשת בקשה להלוואה עבור חברה בע”מ:

Basic שאלון פיננסי – ערבות מדינה  Финансовая анкета – Государственная гарантия
استبيان مالي – كفالة الدولة
 ₪ 6,000.00
Optimum הגשת בקשת הלוואה – ערבות מדינה  Подача заявки на ссуду – Государственная гарантия
تقديم طلب قرض – كفالة الدولة
 ₪ 1,500.00
Basic Plus תוכנית עסקית לגופים מוסדיים  Бизнес-план для учреждений
خطة اقتصادية للهيئات المؤسساتية
 ₪ 5,000.00
Optimum הגשת בקשה הלוואה  – גופים מוסדיים  Подача заявки на ссуду – учреждения
تقديم طلب قرض – للهيئات المؤسساتية
 ₪ 1,500.00

 

**המחירים אינם כוללים מע”מ

*מובהר כי שכה”ט של החברה אינו מותנה בתוצאות כלשהן ו/או בגיוסה של הלוואה כלשהי.

*מעודכן לתאריך 25/06/21