להלן מחירון החברה להגשת בקשה להלוואה עבור עסק חדש/עוסק מורשה:

Basic שאלון פיננסי – ערבות מדינה

Финансовая анкета – Государственная гарантия

استبيان مالي – كفالة الدولة

 ₪ 5,500.00
Optimum הגשת בקשת הלוואה – ערבות מדינה

Подача заявки на ссуду – Государственная гарантия

تقديم طلب قرض – كفالة الدولة

 ₪ 1,000.00
Basic Plus תוכנית עסקית לגופים מוסדיים

Бизнес-план для учреждений

خطة اقتصادية للهيئات المؤسساتية

 ₪ 4,450.00
Optimum הגשת בקשה הלוואה  – גופים מוסדיים

Подача заявки на ссуду – учреждения

تقديم طلب قرض – للهيئات المؤسساتية

 ₪ 1,000.00
Gold בניית אתר אינטרנט עסקי תדמיתי

Создание фирменного бизнес-сайта

بناء موقع تجاري ذو علامة تجارية

 ₪ 8,000.00

להלן מחירון החברה להגשת בקשה להלוואה עבור חברה בע”מ:

Basic שאלון פיננסי – ערבות מדינה

Финансовая анкета – Государственная гарантия

استبيان مالي – كفالة الدولة

 ₪ 6,000.00
Optimum הגשת בקשת הלוואה – ערבות מדינה

Подача заявки на ссуду – Государственная гарантия

تقديم طلب قرض – كفالة الدولة

 ₪ 1,500.00
Basic Plus תוכנית עסקית לגופים מוסדיים

Бизнес-план для учреждений

خطة اقتصادية للهيئات المؤسساتية

 ₪ 5,000.00
Optimum הגשת בקשה הלוואה  – גופים מוסדיים

Подача заявки на ссуду – учреждения

تقديم طلب قرض – للهيئات المؤسساتية

 ₪ 1,500.00
Gold בניית אתר אינטרנט עסקי תדמיתי

Создание фирменного бизнес-сайта

بناء موقع تجاري ذو علامة تجارية

 ₪ 8,000.00

** כלל המחירים אינם כוללים מע”מ

** מובהר כי שכה”ט של החברה אינו מותנה בתוצאות כלשהן ו/או בגיוסה של הלוואה כלשהי.

  • מעודכן לתאריך 01/08/21